Zondag 28 augustus 2022
Schriftlezing: Ruth 1 en Romeinen 8: 31 – 39

Preekschrijfkaart hieronder te downloaden: