De preekschrijfkaart is opgezet voor kinderen (4 t/m 13 jaar) met nadruk op het visuele aspect. Kinderen hebben een eigen blad die ze heel de dienst kunnen gebruiken. Thuis kan de preek n.a.v. de preekschrijfkaart nagesproken worden.

Met het gebruik van deze kaarten wil ik kinderen en volwassen in de kerkdienst dichterbij elkaar brengen, op een respectvolle manier, die past binnen de traditie, en die tegelijkertijd ruimte geeft aan verschillende zintuigen.

De preekschrijfkaart onderscheid zich doordat er weinig tot niets te vinden is voor de allerkleinsten. Door het gebruik van pictogrammen kunnen ook de kinderen die nog niet kunnen lezen meedoen. De focus ligt dan ook op het visueel uitleggen van de gebruiken in de eredienst en zaken uit de Bijbel.

Een kerkdienst bestaat uit vaste gebruiken zoals zingen, bidden en Bijbellezen. Dat noemen we: de liturgie. Vaak wordt dit stilzwijgend en in alle vanzelfsprekendheid opgevolgd. Ik kwam er echter achter dat dit niet voor iedereen altijd zo vanzelfsprekend is. Als er geen papieren liturgie wordt uitgedeeld, of als de dominee de stappen niet hardop toelicht, weten gasten, kinderen of zelfs sommige ‘vaste’ kerkbezoekers niet waar ze aan toe zijn.

Zelf houd ik van duidelijkheid en overzicht. Bij mijn kinderen merk ik ook dat duidelijkheid en regelmaat hen rust brengen. Veel kinderen zijn, net als mij, visueel ingesteld. 

Zo is in 2015 het idee ontstaan voor preekschrijfkaarten in onze gemeente. Ik merkte aan mijn kinderen dat zij in de dienst niet wisten waar ze aan toe waren. Ik ben de kaart steeds vaker gaan gebruiken om de dienst overzichtelijk te maken voor hen. Deze kaart werd heel positief ontvangen door gemeenteleden. Ouders van kinderen met autisme waren ook zeer positief over dit initiatief. Om nog meer ouders en kinderen te helpen, wil ik dit idee graag veel breder uitzetten o.a. d.m.v. deze website.